Шинэ Үндсэн хуулийг АИХ 75 хоног хэлэлцжээ

оруулсан Алсын Хараа

Монгол Улсын ардчилсан шинэ Үндсэн хууль батлагдсан түүхэн өдөр өнөөдөр тохиож байна. Уг зориулан Үндсэн хуулийн төслийг ард нийтээр хэрхэн хэлэлцүүлж баталсан болон Монгол Улсын Их Хурлаас 2019 онд Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн талаарх зарим түүхэн баримтыг толилуулж байна.

Сэтгэгдэл бичих