ШУА, "Мандах" Их сургууль хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулав

оруулсан Алсын Хараа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухааны Академи,  "Мандах" Их сургуультай  хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгууллаа. Санамж бичигт ШУА-ийн ерөнхийлөгч Д.Рэгдэл, Мандах их сургуулийн захирал Г.Нанжид нар гарын үсэг зурав.

Энэхүү санамж бичиг нь судалгаанд суурилсан их сургуулийг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр болон ШУА-ийн дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө зэрэг бодлогын баримт бичгүүдэд дэвшүүлсэн зорилго, зорилтын хүрээнд ШУА болон МИС-ийн эрдмийн хамт олны эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг хөгжүүлэх, судалгааны чадавхыг бэхжүүлэх, судалгаанд суурилсан бодлогын шийдвэрт дэмжлэг үзүүлэх зорилготой.

Мөн  талууд харилцан өөрсдийн харьяа лабораториуд болон бусад судалгааны баазаа эрдэмтэд, эрдэм шинжилгээний ажилтнууд, ахисан түвшний суралцагчдын судалгааны ажил хийх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэж байна.

Хамтын ажиллагааны хүрээнд дараах чиглэлээр ажиллах юм. Үүнд:

  • Хамтарсан судалгааны чиглэл, сэдвийн талаар санал солилцох, харилцан тохиролцох
  • Судалгааны ажил хамтран гүйцэтгэх, шинэ санаа арга, аргачлалыг нэвтрүүлэх
  • Эрдэм шинжилгээний хурал, зөвлөгөөн, сургалт семинар, хэлэлцүүлэг хамтран зохион байгуулах, үр дүнг олон нийт, судлаачид, бодлого боловсруулагчдад танилцуулах, хэлэлцүүлэх
  • Хамтарсан судалгаа хийж, зөвшөөрөгдсөн сэтгүүлүүдэд шинжлэх ухааны өгүүлэл нийтлүүлэх
  • Эрдэм шинжилгээ, судалгааны бүтээл, ном, товхимол, сэтгүүл, хэвлэмэл бүтээгдэхүүн солилцох
  • Эрдэмтэн судлаачдаар лекц уншуулах, мэдлэг түгээх, хуваалцах, санал солилцох
  • Магистрант, докторантын дипломын ажлыг удирдах, зөвлөгөө өгөх

·Талууд судалгааны ажлыг олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн арга, аргачлалыг ашиглан мэргэжлийн түвшинд гүйцэтгэхдээ гадаад, дотоодын их сургуулийн эрдэмтэн профессор болон судалгааны байгууллагад ажиллаж буй судлаач, эрдэмтдийн оролцоог хангаж ажиллахаар тусгажээ.

Сэтгэгдэл бичих