Энэ долоо хоногийн теле хичээлийн хуваарь /3.12-3.16/

оруулсан Алсын Хараа

Сургуулийн өмнөх боловсрол, Ерөнхий боловсрол, Тусгай хэрэгцээт боловсролын теле хичээл)

2-2-1024x1010 Энэ долоо хоногийн теле хичээлийн хуваарь /3.12-3.16/3-3-1024x1009 Энэ долоо хоногийн теле хичээлийн хуваарь /3.12-3.16/

4-2-1024x1010 Энэ долоо хоногийн теле хичээлийн хуваарь /3.12-3.16/

5-3-1024x1010 Энэ долоо хоногийн теле хичээлийн хуваарь /3.12-3.16/

6-1-1024x1010 Энэ долоо хоногийн теле хичээлийн хуваарь /3.12-3.16/

7-1-1024x1010 Энэ долоо хоногийн теле хичээлийн хуваарь /3.12-3.16/

8-1-1024x1010 Энэ долоо хоногийн теле хичээлийн хуваарь /3.12-3.16/

9-1-1024x1010 Энэ долоо хоногийн теле хичээлийн хуваарь /3.12-3.16/

10-1-1024x1010 Энэ долоо хоногийн теле хичээлийн хуваарь /3.12-3.16/

11-1-1024x1010 Энэ долоо хоногийн теле хичээлийн хуваарь /3.12-3.16/

12-1-1024x1010 Энэ долоо хоногийн теле хичээлийн хуваарь /3.12-3.16/

13-1-1024x1010 Энэ долоо хоногийн теле хичээлийн хуваарь /3.12-3.16/

Сэтгэгдэл бичих