Хүүхдийн мөнгө, нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж олгох нэгдүгээр сарын ХУВААРЬ

оруулсан Алсын Хараа

Нийгмийн халамж, тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламжийн мөнгө олгох энэ сарын хуваарийг Хөдөлмөр, Халамжийн Үйлчилгээний Ерөнхий Газраас танилцууллаа. Тухайлбал,

  • Нийгмийн халамжийн тэтгэврийг нэгдүгээр сарын 12, 24-нд,
  • Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээг 13-нд
  • Насны хишиг (өмнөх оны нөхөн олголт) 24-нд
  • Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийг 20-нд олгохоор байна.

Сэтгэгдэл бичих